top of page
Kiraya verme

PART 3: KİRAYA VERME

Son yıllarda okumaya ve çalışmaya gelen kişi sayısındaki yüksek artışla, İtalya’da özellikle büyük şehirlerde kiralık konut bulmak oldukça zorlaştı. Ülkede salgından sonra yaşanan bu ani talep yüzünden kira fiyatları yükseliş trendine girdi.

Aşağıdaki tabloda 2015`ten 2023 yılına kadar bazı önemli yerleşim yerlerinin ortalama kira getiresini görmekteyiz. €/M2

Milano

Milano kira

PEKİ AMA KAZANCIM NE KADAR OLACAK?

30 günden uzun süreli kiralamalar için zorunlu olan kira sözleşmesinin tescili icin 2 tane tip vergi

vardır;

   1)  Kayıt vergisi; konut mülkleri için yıllık kira bedelinin %2`si ile sözleşmede belirtilen yıl sayısı çarpımına

eşittir
mesela 500€ kira geliri belirlediniz 500x12 (1 yıllık kontrat yapmak istiyorsunuz) = 6.000,00€ 6.000,00%2=120€
Bu vergi, tek seferde ödeyebileceği gibi, taksit ile de ödenebilir. Fakat taksit ile ödemede, her yıl enflasyon oranında küçük artışlar olması beklenerek tekrar hesaplanır.

   2)  Damga vergisi 16€ (her dört sayfa için bir tane olacak şekilde)

Yıllık kiraya verilen ev için, toplam gelirin üzerinden %5`lik bir indirim uygulanarak hesaplanır. Bu hesaplama sadece İtalya`daki gelirlere bakılır.

    -0 ile 15.000,00€ arasındaki gelirlerde %23
    -15.001 ile 28.000,00€ arasındaki gelirlerde %27 -20.001,00€ ile 55.000,00€ arasındaki gelirlerde %38 -55.001,00€ ile 75.000,00€ arasındaki gelirlerde %41 -75.001,00€ ve üzeri gelirlerde ise %43`tür.

Örnegin 500€`dan konutunuzu kiraya verdiniz ve İtalya`daki tek geliriz bu konut. 500€ x 12 = 6.000,00€ yıllık kira gelirimiz var.
%95`i üzerinden vergi ödeyeceğiniz için; 6.000,00%95= 5.700,00€

Yıllık geliriz 15.000,00€`nun altında kaldığı icin %23`lük vergi diliminden ödeme yapmanız gerekir. Bu da yıllık 1.311,00€ vergi vermeniz demektir.

   Yaklaşık bir hesapla da 500€`dan kiraya vermiş olduğunuz eviniz size ayda 365€ getirir.

***Bu durum sizin hiçbir bonustan yararlanmadığınız, yani en yüksek ödeyeceğiniz tutardır. İtalyan hükümeti, bazı durumlarda vergi indirimleri sağlamaktadır.

   Kirada vergi indirimleri aşağıdaki gibidir;

    1)  Tarihi bölgeden alınan evlerde %25 oranında vergi indirimi imkanı vardır.

    2)  Öğrenciye ev kiralanıyorsa, %19 vergi indirim uygulanır.

   İtalya`da dört farklı kiralama kontratları bulunmaktadır;

    -4+4 kontrat tipi: Bu kontrat fes edilmediği sürece 4 yılda bir yenilenmesi gerekir. Kiraci evden çıkmadan 6 ay önce ev sahibine bildirmek zorundadır.
    - 3+2 kontrat tipi: Bu kontrat tipi 3 yıllık bir süreye sahiptir ve sonunda, aynı sözleşme koşulları korunarak otomatik olarak 2 yıl daha yenilenir. Kiraci evden çıkmadan 6 ay önce ev sahibine bildirmek zorundadır. Irpef vergi matrahı (yani ücretin vergi beyannamesinde sunulması gereken kısmı) %85 yerine %66,5’tir. Kişisel gelir vergisine alternatif vergi sistemini, yani kuru kuponu seçenler için oran %21 yerine %10’dur. Kayıt vergisi, kira değeri üzerinden yıllık %2 yerine %1,4'e eşittir. Fakat kira bedelleri belediyelerin ilgili makamlarınca belirlenmektedir. Bu sebeple 3+2 kontrat tipinde kira bedelini ev sahibi belirleyemez.

    -Geçici kiralama sözleşmesi: Bu tür sözleşmelerin süresi en az 1 ay, en fazla 18 ay olabilir. Sözleşmede belirtilen süre geçtikten sonra, herhangi bir iletişime gerek kalmaksızın kira sözleşmesi sonlandırılmış sayılır. Bu sözleşme tipi, kiraya oda verirken de kullanılmaktadır.
    -Öğrencilere uygulanan sözleşme: Bu tür sözleşmeler ancak üniversitelerin veya şube üniversitelerin bulunduğu belediyelerde düzenlenebilir. Genellikle 6 ila 36 ay arasında bir süreye sahiptir.

bottom of page